Jun 13

Plac zabaw w szkołach integracyjnych

Od kilku lat na popularności zyskują szkoły integracyjne. W jednej klasie uczą się zdrowe i niepełnosprawne dzieci. Choć taka metoda jest dość kontrowersyjna, ma wiele zalet. Uczy tolerancji i pomaga w przełamywaniu własnych barier. Niestety, wielu rodziców wciąż boi się takich rozwiązań.

Nauka poprzez zabawę

Metody pedagogiczne wciąż ewoluują. To co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia, dziś jest całkowicie dopuszczalne, a nawet zalecane. Jedną z takich rzeczy jest, niewątpliwie, zabawa, w której uczestniczą zdrowe i niesprawne ruchowo dzieci. Kilkadziesiąt lat temu nie dostrzegano zalet takich rozwiązań. W trakcie zajęć uczniowie bez dysfunkcji uczą się współczucia, pomocy innym. Z kolei niepełnosprawni mają znacznie więcej bodźców do rozwoju. Łatwiej przełamują swoje słabości, pokonują trudności i ograniczenia. Plac zabaw to doskonała przestrzeń do nauki wzajemnej tolerancji. Uczniowie z dysfunkcjami ruchowymi robią bardzo duże postępy bawiąc się ze zdrowymi rówieśnikami. Kiedy widzą jak ich koledzy wspinają się na drabinkach i jakie mają możliwości starają się im dorównać. Nawet godzina spędzona w taki sposób daje znacznie lepsze efekty niż wielodniowe rehabilitacje prowadzone pod okiem specjalisty. W przemywaniu barier bardzo pomaga motywacja. Bez niej osiąganie dobrych rezultatów jest praktycznie niemożliwe. Motywem napędzającym do działania jest obserwacja innych dzieci. Plac zabaw jest doskonałym miejsce na tego typu praktyki i powinien się znaleźć przy każdej szkole, a zwłaszcza placówki o charakterze integracyjnym.

Tolerancja i wyrozumiałość

Dla zdrowych uczniów obserwacja kolegów na wózkach inwalidzkich również jest bardzo istotna, bo uczy tego, że trzeba pomagać słabszym, nie śmiać się z niedoskonałości. Pokazuje, że są różni ludzie i każdy ma inne predyspozycje. Założenia te są jak najbardziej słuszne, ale muszą być dobrze przeprowadzone i tu w głównej mierze leży cały problem. Wielu nauczycieli nie potrafi dobrze pokierować uczniami, a dzieci bywają okrutne i wyśmiewają się z gorszych od siebie. Tylko dobrze zaplanowane zajęcia pod okiem czujnego koordynatora dadzą wymierne efekty. To w głównej mierze jest problem, który powoduje, że klasy integracyjne mają swoich przeciwników. Jeśli nauczyciel nie potrafi zapanować nad grupą takie zajęcia będą męką dla uczestników. Stąd tak ważne jest, by wszystko było dobrze zorganizowane. To jest właśnie kluczem do sukcesu. Lekcje w klasie integracyjnej zazwyczaj przeprowadza się przy udziale dwóch pedagogów – wiodącego nauczyciela danego przedmiotu i osoby wspomagającej, która koordynuje prace, pomaga w wykonywaniu zleconych zadań. Warto pamiętać, że nie wszystkie dzieci z dysfunkcjami nadają się do szkoły powszechnej. W niektórych przypadkach, np. przy ciężkim upośledzeniu ruchowym, zaleca się zajęcia indywidulane.

social media

Leave a Reply